Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Công ty (chi nhánh đăng tuyển) hoặc gửi hồ sơ cho chúng tôi qua điạ chỉ: phuongtrungjsc@gmail.com . Chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất. Hồ sơ của bạn nên có […]

11/02/2019