Đóng

Bao xi măng 3 lớp ( KPK )

Bao xi măng 3 lớp ( KPK )

Thông số kỹ thuật:


Vật liệu: 1 lớp giấy Kraps bên trong, 1 lớp PP và 1 lớp giấy kraps bên ngoài
Loai bao: Được may hai đầu có val
Chiều dài: 87 Cm
Chiều rộng: 42cm
Bề mặt: in 1- 3 mầu

06/11/2019